Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Dansk DexterForening​

​Holmegårdsvej 6

​7752 Snedsted

​Tlf: 42 30 85 90

​CVR: 34754357

Bliv medlem

Bliv medlem af Dansk Dexter forening​

Som medlem af Dansk Dexterforening, bliver du medlem af en eksklusiv forening af entusiastiske dexteravlere.

Foreningen tæller de fleste danske avlere, og hver gang vi mødes udveksles der altid erfaringer, viden og oplevelser, omkring dexterne.

Vi er repræsenteret på dyrskuer landet rundt, og bistår med udstillings materiale mv. til udstillerne.

Mindst 4 gange årligt udsender foreningen nyhedsbreve i elektronisk form, og 1 gang udgives et "dexterblad" på papir. Alle med artikler og informationer relaterede til dexteravlen.

Desuden udsender vi nyheds informationer relaterede til racen, og kvæghold i almindelighed, så tit det er relevant.

Foreningens hoved aktivitet er, den stadige udvikling af racen, og du kan, gennem medlems skabet, være med til at påvirke arbejdet.

Medlemskabet giver adgang til ERFA og informations møder, arrangeret lokalt i landet, samt til artikler, informationer og rådgivning udgivet på foreningens hjemmeside.

Du får også ret til at sætte dyr på salgslisten, og at få link til din egen hjemmeside på foreningens hjemmeside.

Som medlem har du altid mulighed for at få hjælp og vejledning af bestyrelsens medlemmer.

​Tilmeld dig her

 
 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt