Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Bliv medlem af Dansk Dexterforening

​Som medlem af Dansk Dexterforening, bliver du medlem af en eksklusiv forening af entusiastiske dexteravlere.

Foreningen tæller de fleste danske avlere, og hver gang vi mødes udveksles der altid erfaringer, viden og oplevelser, omkring dexterne.

Vi er repræsenteret på dyrskuer landet rundt, og bistår med udstillings materiale mv. til udstillerne.

Mindst 4 gange årligt udsender foreningen nyhedsbreve i elektronisk form, og 1 gang udgives et "dexterblad" på papir. Alle med artikler og informationer relaterede til dexteravlen.

Desuden udsender vi nyheds informationer relaterede til racen, og kvæghold i almindelighed, så tit det er relevant.

Foreningens hoved aktivitet er, den stadige udvikling af racen, og du kan, gennem medlems skabet, være med til at påvirke arbejdet.

Medlemskabet giver adgang til ERFA og informations møder, arrangeret lokalt i landet, samt til artikler, informationer og rådgivning udgivet på foreningens hjemmeside.

Du får også ret til at sætte dyr på salgslisten, og at få link til din egen hjemmeside på foreningens hjemmeside.

Som medlem har du altid mulighed for at få hjælp og vejledning af bestyrelsens medlemmer.

Ved udfyldelse af indmeldelses blanket, sendes der mail ud med informationer om hvordan kontingentet indbetales.​

Kontingentet betales årligt med slut februar hvert år, og skal indbetales til:

Til foreningens konto 1551 10153905

Typer og priser:

Familie medlemskab:

- med 2 stemmer / opstillingsret ved generalforsamling og lign.

- Pris: kr. 840.00 +moms = kr.1050

Alm. medlemskab:

- Medlem med 1 stemme / opstillingsret ved generalforsamling og lign.

- Pris: kr. 560,00 + moms = kr. 700,00

​Ved ovenstående medlemskaber gælder det, at man har Dexter kvæg - Ved tvivl ved indmeldelse tjekkes CHR af foreningen.

Passivt medlemskab:

- uden stemme / opstillings-ret ved generalforsamling og lign.

- Pris: kr. 280,00 + moms = kr. 350,00

Ovenstående medlemskab kan kun tegnes hvis man tidligere har haft Dexter kvæg.

Kan ikke tegnes hvis man har Dexter kvæg. 

​Tilmeld dig her

 
 
 
 
 
Har du Dexter kvæg?

Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Vi er en forening, der værner om avl af danske Dexter kvæg.

Kontaktoplysninger

Dansk Dexter Forening

Holmegårdsvej 6, Årup, Snedsted

Telefon: 42 30 85 90

E-mail: ​info@danskdexter.dk