Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

​​Indmeldelse året er gratis, uden stemmeret, men med adgang til møder nyhedsbreve artikler og lign.

Hvis der ønskes stemme og opstillings ret ved generalforsamlingen skal kontingentet være betalt inden generalforsamlingen.

Alle medlemmer modtager nyhedsbreve, og har adgang til medlems møder og sider på hjemmesiden.

Kontingentet betales årligt med slut februar hvert år, og skal indbetales til:

Til foreningens konto 1551 10153905

Priser:

01: Medlem med 1 stemme / opstillingsret ved generalforsamling og lign.

kr. 560,00 + moms = kr. 700,00

02: Familie med 2 stemmer / opstillingsret ved generalforsamling og lign.

kr. 840.00 +moms = kr.1050

03: Medlem uden stemme / opstillings-ret ved generalforsamling og lign.

kr. 280,00 + moms = kr. 350,00

04: Junior medlem under 18 år med stemmeret

kr. 280,00 + moms = kr. 350,00

Vi er en forening, der værner om avl af danske Dexter kvæg.

Kontaktoplysninger

Dansk Dexter Forening

Holmegårdsvej 6, Årup, Snedsted

Telefon: 42 30 85 90

E-mail: ​info@danskdexter.dk