Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Ved udfyldelse af indmeldelses blanket, sender der mail ud med informationer om hvordan kontingentet indbetales. 

Samt der gives tilladelse til, at tjekke CHR registret ved tvivl om hvor vidt personen, der indmelder sig har Dexter kvæg eller ikke. 

Alle medlemmer modtager nyhedsbreve, og har adgang til medlems møder og sider på hjemmesiden.

Kontingentet betales årligt med slut februar hvert år, og skal indbetales til:

Til foreningens konto 1551 10153905

Medlemstyper og priser:

Familie medlemskab:

- med 2 stemmer / opstillingsret ved generalforsamling og lign. 

- Pris: kr. 840.00 +moms = kr.1050

Alm. medlemskab:

- Medlem med 1 stemme / opstillingsret ved generalforsamling og lign.

- Pris: kr. 560,00 + moms = kr. 700,00

​Ved ovenstående medlemskaber gælder det, at man har Dexterkvæg - Ved tvivl ved indmeldelse tjekkes CHR af foreningen. 

Passivt medlemskab:

- uden stemme / opstillings-ret ved generalforsamling og lign.

- Pris: kr. 280,00 + moms = kr. 350,00

Ovenstående medlemskab kan kun tegnes hvis man tidligere har haft Dexter kvæg. 

Kan ikke tegnes hvis man har Dexter kvæg. 

Vi er en forening, der værner om avl af danske Dexter kvæg.

Kontaktoplysninger

Dansk Dexter Forening

Holmegårdsvej 6, Årup, Snedsted

Telefon: 42 30 85 90

E-mail: ​info@danskdexter.dk