Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Dansk DexterForening​

​Holmegaardsvej 6

​7752 Snedsted

​Tlf: 26142612

​CVR: 34754357

Kontingent

​Indmeldelse året er gratis, uden stemmeret, men med adgang til møder nyhedsbreve artikler og lign.

Hvis der ønskes stemme og opstillings ret ved generalforsamlingen skal kontingentet være betalt inden generalforsamlingen.

Alle medlemmer modtager nyhedsbreve, og har adgang til medlems møder og sider på hjemmesiden.

Kontingentet betales årligt med forfald den.01.03 hvert år, og skal indbetales til:

Til foreningens konto 1551 10153905 eller Mobil Pay: 536658

Priser:

01: Medlem med 1 stemme og ved generalforsamling og lign.

kr. 560,00 + moms = kr. 700,00

02: Familie med 2 stemmer ved generalforsamling og lign.

kr. 840.00 +moms = kr.1050

03: Medlem uden stemme og opstillings-ret ved generalforsamling og lign.

kr. 280,00 + moms = kr. 350,00

04: Junior medlem under 18 år med stemmeret

kr. 280,00 + moms = kr. 350,00

HVEM ER VI?

Dansk DexterForening

CVR: 34754357

FORENINGEN

Læs mere om foreningens formål
Klik her >>

LINKS

Se links med relevans for Dansk Dexter forenings medlemmer