Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Dansk DexterForening​

​Holmegaardsvej 6

​7752 Snedsted

​Tlf: 26142612

​CVR: 34754357

Avlsudvalget

Udvalgets formål er, at sikre en ensartet og  høj kvalitet af Dansk Dexter Kvæg. Med respekt for Dansk Dexterforenings avls mål

Udvalget refererer til foreningens bestyrelse. 

Ændringer i avls mål og lign. skal godkendes af generalforsamlingen.

Det består af 4 medlemmer, 2 valgt af generalforsamlingen, og 2 udpeget af bestyrelsen.

Medlemmer af udvalget besøger hvert år landets tre største skuer, for at se på avls udviklingen, og for at få en snak med udstillerne,  medlemmer og dommere om, hvordan I oplever racens udvikling og udfordringer.

Lars Bruhn

Lindhøjvej 2

4990 Sakskøbing

info@lindhoejs-dexter.dk

Kenneth Hansen

Holmegaardsvej 6

7752 Snedsted

holmegaardsvejens-dexter@hotmail.com

Christian Hindhede

Schæferivej 6

7400 Herning

26142612

hindhedeagro@gmail.com

Martin Lodahl Larsen

Lindbjergvej 6

7830 Vinderup

42308590​

martinlodahllarsen@gmail.com